April 29, 2017

17.04.28 Talkonly 谷阿莫侵權事件 + 約炮搵錢 + 北總買 Switch + 台務 + 歐洲政局 + 由大麻到廣告 + 落後的香港 + 再講單車政策 + 銀髮市場 + Uber 老大哥 + 公共設施值唔值 + 奇妙的電視 + 反對派與亞洲價值 + 電影節拍 + 講電視節目 + 事頭婆話事 + 中國新世界