September 21, 2018

18.09.21 Talkonly 自殺式創業之同是天涯淪落人​ + 月餅行情 + 商場鬼屋​ + 風災炒膠紙 + iOS 12​ + watchOS 5​ + tvOS 12 + 馬神又一遠見 + 金管局轉數快 + 特別的防詐騙方法 + 遜家生態圈 + 講電視 + 電影節拍