August 16, 2019

19.08.16 Talkonly K 自我送中經歷 + 長輩打本移民 + 藏頭之瓜 + 三天工作制 + 反藍食肆焦慮症 + 難睇的和你飛 + 人血饅頭撼動藍母 + 攬炒大會後感 + 講電視 + 國際雜談 + 提防建制暗箭