October 8, 2014

14.10.08 All Day Breakfast #18 街頭又一周+社運金曲+Social Network+不怕政黨利用