May 27, 2017

17.05.26 Talkonly 扭曲的社會 + 勝利光環 + 耶撚惡行 + 北總大計 + 電動機車 + Surface Pro + DJI Spark + 希活近況 + 目測大橋 + 城邦真正位置 + 又再樂爆 + 電影節拍 + 講電視